#98

Par produktīvu komunikāciju, kas vērsta uz sadarbību, nevis vardarbību

Ginta Gaumala, komunikācijas konsultante, training Lab trenere, Argentīnas tango studijas “El Abrazo” vadītāja

Vardarbība ir, kad es pārkāpju jebkuras cita cilvēka robežas.

Par epizodi

Cilvēks, kurš prasmīgi komunicē, sasniedz vairāk gan profesionāli, gan privāti. Darbā vai mājās mūsu sarežģījumos attiecībās ar otru cilvēku, visticamākais, problēma ir tajā, kā mēs komunicējam. Par laimi, tā ir prasme, kuru var attīstīt jebkurā brīdī un tā noder visās jomās.

Reiz man ar kādu tuvu cilvēku sanāca pamatīga saķeršanās, kurā abi jutāmies ļoti sāpināti un nesaprasti, saruna bija smaga un tad kādā brīdī pēc nelielas klusuma pauzes viens no mums teica: “Bet kā tā var būt, ka mēs, divi cilvēki, kuri vēl viens otram labu un grib sadarboties, sarunas laikā, kurā cenšamies lietas risināt, jūtamies tik sāpināti?” Tas bija brīdis, kurā sapratu, cik smalka un nenovērtējami svarīga ir nevardarbīgās komunikācijas māksla. Komunikācija ir prasme, kas regulāri jātrenē, un reizēm tas nākas ļoti grūti, taču nu jau pēc vairāku gadu prakses (un gājis man ir visādi) varu teikt, ka tas noteikti ir tā vērts. Ir būtiski apzināties to robežu, kur beidzas situācijas un faktu konstatēšana, un sākas pieņēmumos balstīti “uzbraucieni”, kas izārda veiksmīgu komunikāciju. Lai arī emocijās ir grūti saglabāt “veselo saprātu”, saruna iegūst pavisam citu rezultātu un pēcgaršu, ja spējam savas sāpes izteikt cieņpilnā veidā pret otru, paliekot patiesam pret sevi.

Ginta Gaumala ir gan vadītāja Argentīnas tango studijā El Abrazo, gan strādā uzņēmumā TrainingLab, kurā viņa veido un vada dažādas biznesa apmācības, tostarp tādas, kas palīdz uzlabot komunikāciju un gaisotni kolektīvā, kur ļoti būtiska loma ir cieņpilnai saskarsmei. Šajā sarunā Ginta dalījās ar stāstiem un piemēriem, kā turēties pie nevardarbīgas komunikācijas principiem, lai saruna ir vērsta uz sadarbību, vienlaikus nenodarot pāri arī sev.

Lai tu varētu būvēt kādas attiecības, tev vispirms ir jāsaprot sevi.

Sarunas pieturpunkti

6:17 Kādi ir ieguvumi cilvēkiem, ja viņi savā komunikācijā arvien apzinātāk izvēlas nevardarbīgu komunikāciju

16:16 Kāds ir patiesais vardarbīgas komunikācijas iemesls, un vai ir iespējams iemācīties komunicēt nevardarbīgā veidā

26:11 Praktiski pielietojama formula un piemēri komunikācijai, kas vērsta uz sadarbību ar otru cilvēku

42:53 Kā iedarbīgi runāt ar otru cilvēku par neizdarītām lietām, praktisks piemērs

53:26 Cenšoties neievainot citus, pieskatīt, ka nenodari pāri sev

1:00:02 Cik svarīgi ir iemācīties izpaust savas sajūtas pareizajos vārdos

1:06:42 Kā rīkoties, ja pret tevi tiek vērsta vardarbīga komunikācija

1:21:12 Vai neiesaistīšanās konfliktā vienmēr nozīmē situācijas ignorēšanu

1:26:04 Kā pareizi formulēt savu vajadzību, lai komunikācija būtu vērsta uz sadarbību

1:40:42 Kādā veidā ikdienā ir iespējams turēties pie nevardarbīgas komunikācijas principiem

1:49:18 Kur plašāk var apgūt nevardarbīgas komunikācijas mākslu

Lai tu varētu būvēt kādas attiecības, tev vispirms ir jāsaprot sevi.