UZSTĀŠANĀS

UZSTĀŠANĀS

Cilvēkiem, kuri grib būt laimīgāki un ar mazāku piepūli sasniegt vairāk. 

Uzstāšanās tēmas

Motivācijas meistarība

Kā iedot uzrāvienu savai iekšējai jaudai? Cilvēkiem, kuri zina, ko grib, bet kuriem neizdodas uzturēt sevī motivāciju darīt.

Problēmu risināšanas māksla

Prasmes, kas attīsta radošumu un efektivitāti. Kad virzība uz mērķi ir nonākusi strupceļā, cilvēks mīņājas uz vietas un neredz sev piemērotus risinājumus.

“Peak performance” pieeja

Kā attīstīt un izmantot savu potenciālu? Cilvēkiem, kuri no dzīves vēlas ko vairāk un kuriem ir svarīgi gūt panākumus.

Ceļvedis panākumu gūšanā

Kur ņemt aizraujošus mērķus un drosmi tos sasniegt? Cilvēkiem, kuri jūt, ka grib kaut ko citu, bet netiek skaidrībā, ko tieši.

3 situācijas, kurās Lauras uzstāšanās būs izdevīga

Pasākums uzņēmumā

Privāts pasākums

Uzstāšanās konferencē

Apmācības uzņēmumiem

MOTIVĀCIJAS MEISTARĪBA

Kā iedot uzrāvienu savai iekšējai jaudai

KAM: cilvēkiem, kuri zina, ko grib, bet kuriem neizdodas uzturēt sevī motivāciju darīt.

IEGUVUMI:

 • dalībnieki iegūs iedvesmu, idejas un risinājumus, kā uzturēt sevī spēju darīt to, kas viņiem būtisks. Rezultātā – lielāku ticību saviem spēkiem un labāku pašsajūtu;
 • uzņēmums iegūs darbiniekus, kuri ir produktīvāki, ar augstākām darbaspējām un kuri uzņemas lielāku atbildību par savu labsajūtu.

PROBLĒMU RISINĀŠANAS MĀKSLA

Prasmes, kas attīsta radošumu un efektivitāti

KAM: kad virzība uz mērķi ir nonākusi strupceļā un cilvēks vai komanda mīņājas uz vietas, netiekot pie sev piemērotiem risinājumiem.

IEGUVUMI:

 • idejas, kā izkļūt no strupceļa (un neapmierinātības tā sakarā);
 • produktīvs domāšanas veids, kas ļauj saskatīt iespējas;
 • metodes piemērotu risinājumu izvēlē, lai turpinātu virzīties uz mērķi;
 • prasmi neizdošanos pārvērst ieguvumā.

“PEAK PERFORMANCE” PIEEJA

Ceļvedis panākumu gūšanā

KAM: cilvēkiem, kuriem ir svarīgi gūt panākumus savā profesionālajā dzīvē, vienlaikus – nesadedzinot sevi. Noderēs vadītājiem, augsta līmeņa esošiem vai topošiem speciālistiem, high achievers tipa cilvēkiem.

IEGUVUMI:

 • labākas darbaspējas un prasme optimizēt savus iekšējos un ārējos resursus;
 • efektīvāka lēmumu pieņemšana;
 • prioritāšu izvērtēšana, izvēle un spēja pie tām turēties;
 • lielāka uzmanības noturība un spēja koncentrēties uz būtisko;
 • prasme līdzsvarot darbu un personīgo dzīvi, lai izvairītos no izdegšanas un spētu gūt panākumus arī ilgtermiņā.