#15

Par stresu un izdegšanu

Evija van der Beek, sertificēta supervizore, koučs, biznesa un koučinga trenere

Nevar būt drosme bez ievainojamības.

Par epizodi

Evija van der Beek ir supervizore un koučs ar lieliskām zināšanām par izdegšanu un stresu darbā. Viņa ilgi strādāja kā vadītāja korporatīvajā vidē un pati labi zina, ko nozīmē izdegšana. Tāpēc Evijas pieeja izdegšanas problēmu risināšanā ir ļoti praktiska.

Šajā sarunā viņa pastāstīja:

  • kas ir izdegšana un izdegšanas pazīmes;
  • kādi faktori darbā veicina izdegšanu;
  • ar ko ir bīstams bezresursu stāvoklis;
  • kas notiek izdegšanas dažādās stadijās;
  • kā atgūties, ja ir notikusi izdegšana.


Evijas ieteikumi:

  1. Ja ir aizdomas par izdegšanu, ieteicams pēc iespējas ātrāk vērsties pie speciālistiem. Tas noteikti būs komplekss un visbiežāk ilgstošs atlabšanas process, kur nepieciešams gan medicīnisks (ģimenes ārsta, neirologa), gan psiholoģisks atbalsts (pēc nepieciešamības-psihologs, psihiatrs, supervizors), gan dzīves veida izmaiņas un precīza darbības plāna sastādīšana un ievērošana (koučs).
  2. Tiklīdz cilvēkam ir aizdomas, ka stress darbā sāk ietekmēt dzīves kvalitāti, var vērsties pie supervizora vai psihologa, jo sesiju laikā iespējams saprast, kas un tieši kādi ir stresori darbā, kādi notikumi vai rīcība ir veicinājusi hroniska stresa vai izdegšanas riska rašanos, un attīstīt prasmes situācijas uzlabošanai.

Ja es saku, ka man darbā ir stress, tad man darbā stresa nav.

Sarunas pieturpunkti

3:10 Kas ir supervizors un kādus jautājumus tas palīdz risināt.

4:53 Ar ko koučings atšķiras no supervīzijas.

6.30 Kādas ir pirmās ilgstoša stresa pazīmes, kā tās atpazīt sevī un līdzcilvēkos.

14:18  Darba vides faktori, kas veicina izdegšanu – ārējie un iekšējie stresori.

20:30 Kā izpaužas perfekcionisms darba vietā.

26:20 Kad nonākam līdz brīdim, kad visa kā ir par daudz.

31:55 Kas ir bezresursu stāvoklis.

37:30 Izdegšanas sindroms kā arodslimība.

42:00 Ievainojamība kā vērtība.

45:10 Izdegšanas trīs pamata stadijas.

54:40 12 punktu palīdzības aptieciņa tiem, kas sev konstatējuši izdegšanas sindromus.

1:09:20 Prevencijas soļi, ar kuriem pasargāt sevi no izdegšanas.

1:25:30 Stresa dienasgrāmata kā līdzeklis savu “paternu” jeb uzvedības modeļu iepazīšanai.

Sarunā pieminētā informācija