#135

Par procesiem sabiedrībā un dzīvē, kad ne viss ir tā, kā izskatās

Ivars Austers, profesors sociālajā psiholoģijā

Liec uzsvaru uz situāciju.

Par epizodi

Ivars Austers ir profesors sociālajā psiholoģijā un doktora studiju programmas “Psiholoģija” direktors Latvijas Universitātē. Viņa pētījumi ietver tēmas par sociālo identitāti, vērtībām un autovadītāju uzvedību. Ivars ir arī radio NABA raidījuma “Zinātnes vārdā” vadītājs. Tajā klausītājus iepazīstina ar Latvijas zinātnieku pētījumiem, eksperimentiem un jaunatklājumiem.

Profesoram jautāju par agresiju sociālajā telpā un tās iemesliem, par lēmumu pieņemšanu, kas ietekmē cilvēku kopumu, un dzīves kvalitātes celšanas iespējām, izmantojot sociālās psiholoģijas zināšanas. Profesors stāstīja arī par kopīgas realitātes nozīmi sabiedriskos procesos, par atmiņu un aicināja domāt prasmīgāk.

Sociālo mediju telpā viņu var sameklēt Twitter platformā.

Es nedomāju, ka sabiedrība kopumā ir kļuvusi agresīvāka.

Sarunas pieturpunkti

7:01 “Katram no mums ir vismaz kāds pusducis svarīgas identitātes”

10:54 Ar ko nodarbojas sociālā psiholoģija un ko tā pēta

20:03 Kādā veidā sociālie psihologi var palīdzēt valstisku un sabiedrībai svarīgu lēmumu pieņemšanā

26:37 Ar kādiem paņēmieniem varētu panākt to, ka cilvēki daudz atbildīgāk vada auto

32:05 Agresija sociālajā telpā – kādi tam ir iemesli

43:13 “Mūsu atmiņa nav objektīvs mērinstruments”

50:03 Vai profesoram ikdienas dzīvē palīdz zināšanas par cilvēku savstarpējo mijiedarbību

53:13 Kā sociālās psiholoģijas profesors skaidro šī brīža etniskās nesaskaņas valstī, un kādi tur būtu risinājumi

59:19 Skats uz etnisko identitāti no citas puses

1:09:25 Kas mums būtu jāņem vērā par balsošanu vēlēšanās un savas politiskās gribas izteikšanu

1:18:49 Ko indivīdam dod līdzdarbība un mijiedarbība sabiedriskos procesos

1:21:48 “Lai kāds process labi ritētu, ir jābūt kopīgai realitātei” – profesors par pašreizējo izglītības sistēmu

1:27:49 Profesora aicinājums domāt prasmīgāk

1:33:51 Pie kādiem interesantiem pētījumiem un projektiem sociālajā psiholoģijā šobrīd strādā profesors un viņa kolēģi

Sarunā pieminētā informācija