#115

Kā pašam būt par savu bosu, ieviešot pārmaiņas – vērtīgākais no holakrātijas prakses

Michel Dennler, vecākais projektu vadītājs IT uzņēmumā ar holakrātijas (nav vadītāju) pārvaldes sistēmu

Būt par savu bosu nozīmē vienmēr fokusēties uz risinājumiem.

Par epizodi

Mišels Dennlers strādā IT uzņēmumā, kurā jau piekto gadu nav priekšnieku. Pareizāk, tur katrs pats sev ir priekšnieks, jo uzņēmumā izmanto holakrātijas pārvaldības sistēmu. Katrs darbinieks dara to, ko pats izvēlas darīt un kas ir saskaņā ar notiekošo “komandās”. Priekšrocība, ko iesaistītie un uzņēmums tāpēc iegūst, ir ātrums, efektivitāte un cilvēku apmierinātība. Pēc reorganizācijas ieviešanas, kas prasīja apmēram trīs gadus, uzņēmumam katru gadu aug peļņas rādītāji un klientu un darbnieku apmierinātība. Es Mišela pieredzi uzskatu par noderīgu ne tikai kolektīviem, bet arī individuāliem cilvēkiem, jo prasmīgāk izvirzīt mērķus, ātri un iedarbīgi reaģēt uz pārmaiņām, produktīvi risināt problēmas un gudri apieties ar laika, cilvēku un naudas resursiem nozīmē ieguvumus gan profesionālajā, gan privātajā dzīvē.

Mēs sarunājamies par holakrātijas stratēģijām un domāšanas veidu, kuru noderīgās sastāvdaļas var pārņemt gan tradicionālos kolektīvos, kur ir priekšnieki un padotie, gan arī pārcelt uz cilvēka privāto dzīvi. Piemēram, par vērtību praktisko pielietojumu, kā sākt sarunas vai apspriedes, kurās piedalās vairāki cilvēki, lai iznākums būtu vērtīgāks. Vai – ko darīt, vadot dažāda veida sapulces gan uzņēmuma iekšienē, gan sadarbībā ar partneriem vai klientiem, lai tās būtu produktīvas un lai tajās rēķinātos ar katru iesaistīto. Holakrātija ir par spēju uzņemties atbildību par savu darbu, lai tajā justos labi. Noderīga pieeja dzīvei kopumā.

Mišels nerunā latviski, tāpēc mūsu saruna notiek angliski. Sarunas ievaddaļai apmēram 2 minūšu garumā ir titri latviešu valodā. Šoreiz nevaram piedāvāt pilnas sarunas tulkojumu, jo mūsu laika un finansiālie resursi, kas būtu nepieciešami tā nodrošināšanai, ir vajadzīgi citviet.

Šī nav saruna par to, kā holakrātija darbojas, jo to var noskatīties šajā video (angliski) no Training Lab konferences Rīgā, kurā Mišels uzstājās pirms dažiem gadiem (paldies Elīnai Pelčerei par bezmaksas pieeju šim video Cilvēkjaudas auditorijai).

Lai tev būtu vēlamie rezultāti un gandarījums, tad vai nu tavai rīcībai ir jāsaskan ar tavām vērtībām, vai otrādi – tavām vērtībām ir jāatbilst tavai rīcībai.

Sarunas pieturpunkti

6:06 A valuable strategy that Michel has taken over from the holacracy approach

(Vērtīga stratēģija, ko Mišels ir pārņēmis no holakrātijas pieejas)

15:45 Introduction into the company Michel is working for, where the holacracy approach is successfully implemented

(Nedaudz par uzņēmumu, kur Mišels strādā un kur holakrātijas pieeja ir veiksmīgi ieviesta)

20:32 How it is to be a boss for yourself, what are the main stereotypes

(Kā ir būt sev par bosu un kādi ir galvenie stereotipi)

27:30 What is so special about meeting strategy in holacracy, how to transfer this approach into the personal life

(Ko noderīgu pārņemt no holakrātijas sapulču stratēģijām un kā to pārcelt arī uz personīgo dzīvi)

55:30 Why it is so easy to approve and implement changes and new ideas, when your company is following holacracy approach

(Kāpēc ir viegli akceptēt un ieviest pārmaiņas un jaunas idejas, kad uzņēmums ievēro holakrātijas pieeju)

1:07:53 How Michel has benefited personally from being his own boss in a big company

(Ko Mišels pats ir ieguvis, kopš kļūšanas par savu bosu lielā uzņēmumā)

1:11:36 What people can still do in their favour, even if they are working in a classic hierarchical company

(Ko cilvēki var darīt savā labā, pat ja viņi strādā klasiskās hierarhijas uzņēmumā)

1:15:11 Being responsible for your own happiness

(Būt atbildīgam par savu laimi)

1:22:24 Why it is so important to know your values; the way to match them with your reality

(Kāpēc ir tik svarīgi zināt savas vērtības un kā veidot to saderību ar realitāti)

1:36:18 Laura’s most difficult client – Michel Dennler

(Laurai visgrūtākais klients – Mišels Dennlers)

1:37:37 How Michel manages work, kids, healthy lifestyle and adventures

(Kā Mišels tiek galā ar darbu, bērniem, veselīgu dzīvesstilu un piedzīvojumiem)

1:48:51 What could possibly change in your life, if you’d give yourself a permission

(Kas dzīvē var mainīties, kad tu sev iedod atļauju)

Sarunā pieminētā informācija