#104

Valodas ietekme uz mūsu domāšanu un jaudu

Linda Apse, Filoloģijas zinātņu doktore

Valoda ir domāšanas kods.

Par epizodi

Saruna par to, kā mūsu katra valodas lietošana ietekmē to, kā domājam un kā rīkojamies. Pamainot to, kā mēs lietojam valodu, mēs arī mainām to, kā domājam un ko spējam paveikt.

Linda Apse ir filoloģijas zinātņu doktore, viņas zinātniskās publikācijas lielākoties skar kognitīvo zinātņu tematiku — telpisko uztveri un informācijas apstrādes procesus, domāšanas modeļus un inteliģenci. Linda ir autore grāmatai par Mārtiņu Rītiņu. Viņa lasa lekcijas Rīgas Juridiskajā augstskolā un ir zinātniskā līdzstrādniece LU Uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorijā.

Katra nākamā paaudze ir intelektuāli jaudīgāka.

Sarunas pieturpunkti

4:22 Kāpēc mums ir vajadzīga valoda

11:16 Vai var apgalvot, ka latviešu valoda ir kļuvusi nabadzīgāka

25:13 Kāpēc komunikācija kļūst aizvien metaforiskāka

30:16 Kā cilvēka radošo domu lidojumu ietekmē noteikts laika limits

34:49 Grāmatas par Mārtiņu Rītiņu rakstīšanas process

37:15 Kāpēc trešās personas runa varētu būt vislabākā, kā sarunāties pašam ar sevi

39:38 Ko nozīmē jēdziens “viltvārža sindroms”

1:09:48 Kāda ir starpība starp informētu cilvēku un domājošu cilvēku

1:13:54 Tipiskākās domāšanas kļūdas

1:20:38 Kā mākslīgais intelekts ietekmē mūsu informācijas lauku un pārliecības

1:26:25 Kādēļ aizvien populārāka kļūst nekritiskās/neracionālās domāšanas dimensija

1:34:09 Lindas Apses ieteikums tiem cilvēkiem, kas arī vēlas sarakstīt grāmatu

1:43:55 Par ko top nākamā Lindas Apses grāmata

Sarunā pieminētā informācija